بهداشت دهانی و مراقبت لازم برای کودکان

بهداشت دهانی و مراقبت لازم برای کودکان

اگر می‌خواهیم کودکانمان دندان‌های سالمی داشته باشند رعایت بهداشت دهان آنها را باید از زمان نوزادی آغاز کنیم. اقدامات بهداشت دهان در نوزادی (تولد تا یک سالگی) ۱) با توجه…
فهرست